Overheid in Noord-Holland

Over ons

Onderzoeksbureau Overheid in Nederland (OIN) is een Horsters no-nonsens bedrijf dat sterk is in het raadplegen van meningen. Met een up-to-date database met beleidbepalers in Nederland kunnen wij snel en efficient de landelijk/regionale meningen peilen over relevante (politieke) vraagstukken.

Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en meer draagvlak op.

Overheid in Nederland faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. 

De overheidsdatabase, met alle politici in Nederland, staat online met als doel om de overheid (meer) zichtbaar te maken. 

Overheid in Nederland   


 
   
Onderzoeksbureau Overheid in Nederland
doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar opvattingen zoals die leven binnen alle overheidslagen in Nederland. Overheid in Nederland maakt gebruik van het TOP-panel (overheidspanel) en heeft dankzij het brede netwerk de beschikking over een inwonerspanel en bedrijvenpanel.

Eerdere onderzoeken van Overheid in Nederland kunt u vinden op: http://www.overheidinnederland.nl/informatie/top-onderzoek/s/437

Onderzoeksbureau Overheid in Nederland is in staat om alle politici in Nederland te benaderen. Dus alle raadsleden, alle wethouders, alle burgemeesters, alle statenleden, alle gedeputeerden, alle CdK's, alle Kamerleden, alle waterschapbestuurders en alle topambtenaren waaronder algemeen directeuren en griffiers. Bent u op zoek naar contactgegevens van de overheid, de politiek of overheidsadressen in het algemeen? Stel gerust aan ons de vraag en wij komen met een passend antwoord.

Werkwijze OverheidinNederland.nlOverheid Nederland contact
Onderzoeksbureau Overheid in Nederland maakt onderdeel uit van Rooshorst BV. Rooshorst BV heeft als bedrijfsonderdelen Overheid in Nederland en Toponderzoek. Toponderzoek maakt voor gemeenten inzichtelijk hoe burgers aankijken tegen maatschappelijke vraagstukken. Op dit moment heeft Toponderzoek circa 30 burgerpanels in Nederland. In 2030 heeft Toponderzoek 387 burgerpanels in Nederland.  

Onderzoeksbureau Overheid in Nederland is MOA-gecertificeerd, een Erkend Leerbedrijf en VLG-partner.             

Overheid Nederland MOAOnderzoeksteam